Wypełnij formularz.

Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17. Dane osobowe uczestników Promocji są przetwarzane w celu realizacji Promocji, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu. Wyrażenie poniższej zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Promocji. Wyrażona zgoda może być odwołana w każdym czasie. Odwołanie zgody skutkuje brakiem możliwości dalszego uczestnictwa w Promocji. Więcej informacji o przysługujących uczestnikowi Promocji prawach w zakresie ochrony danych osobowych zawiera Regulamin Promocji.

Akceptuję treść i zasady Regulaminu Promocji "Bonus za wynagrodzenie" *
Regulamin Promocji "Bonus za wynagrodzenie"
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Pokaż treść zgody
Wyślij

Pole obowiązkowe