Program Rodzina 500+ to regularne świadczenie w kwocie 500 zł miesięcznie dla każdego dziecka w rodzinie, aż do uzyskania  pełnoletności.

Co się zmieni w Rodzina 500+

 • Od 1 lipca 2019 roku Programem objęte będą wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu
  na dochód rodziny. 
 • Nie będzie konieczności załączania dokumentów potwierdzających dochody, ani dokumentów
  potwierdzających ustalenie alimentów przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
   Nowi Beneficjenci:
 • Rodzice dzieci, na której do tej pory nie przysługiwało świadczenie wychowawcze będą mieli trzy
  miesiące (począwszy od 1 lipca 2019 r.) na złożenie wniosku. Jeśli złożą wniosek do końca września,
  będą mieli zagwarantowane, że świadczenie zostanie im przyznane z wyrównaniem od 1 lipca.
   Dotychczasowi Beneficjenci:
 • Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze
  na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa
  do świadczenia na wszystkie dzieci.
 • Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze
  dziecko (na które obecnie nie pobierają 500 plus), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci
  (na które świadczenia są już przyznane do końca września).

Proces otrzymania świadczenia Rodzina 500+

Wypłata świadczenia na nowych zasadach:

 • Wypłata świadczenia wychowawczego uzależniona jest od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.
 • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca,
  zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku.
 • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie
  wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku.
 • Złożenie wniosku w październiku 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października,
  zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada,
  zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku.
 • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku oznacza, że świadczenie,
  z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do 29 lutego 2020 roku.

Jak złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500+ za pośrednictwem bankowości EnveloBanku:

 1. Zaloguj się do Bankowości Internetowej EnveloBank.
 2. Przejdź do zakładki Oferta i wybierz wniosek Rodzina 500+.
 3. Wypełnij wniosek. Część Twoich danych (m.in. imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania), którymi dysponuje EnveloBank, zostanie uzupełnionych we wniosku automatycznie. Upewnij się, że Twój adres zamieszkania jest aktualny - jeśli nie, zaktualizuj go na wniosku oraz w Bankowości Internetowej EnveloBanku (w zakładce Ustawienia). Na podany we wniosku adres e-mail otrzymasz potwierdzenie przesłania wniosku, Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, a potem decyzję o przyznaniu świadczenia.
 4. Po uzupełnieniu wniosku, na stronie z podsumowaniem, będziesz miał możliwość weryfikacji danych wprowadzonych we wniosku oraz zapisania jego kopii. Wniosek zostanie również wysłany na wskazany adres email wraz z potwierdzeniem jego złożenia.
 5. Zatwierdź wniosek jednorazowym kodem SMS i naciśnij Wyślij.
 6. W ciągu 24 godzin od wysłania wniosku przez EnveloBank, otrzymasz  z adresu upo@mrpips.gov.pl na podany we wniosku adres e-mail UPO/UPP o tytule "Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru dla wniosku o świadczenie wychowawcze o tytule "SW-1 nr __IDENTYFIKATOR_DOKUMENTU__".

Do kiedy obowiązuje nowy wniosek:

Nowelizacja ustawy wydłuża do 31 maja 2021 roku pierwszy okres na jaki zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na nowych zasadach. Oznacza to, że rodzice nie będą składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 roku.

Pytania i odpowiedzi

 Czy po wysłaniu wniosku o świadczenie Rodzina 500+ będzie można go modyfikować? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Nie, nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do organu prowadzącego w Twojej Gminie, który wskazałeś we wniosku.

 Jakie statusy może mieć wniosek Rodzina 500+ na potwierdzeniu złożenia wniosku w Bankowości Internetowej EneveloBank?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
  • przetwarzany - EnveloBank jest w trakcie przesyłania wniosku do systemu Emp@tia,
  • dostarczony - wniosek został poprawnie przesłany do systemu Emp@tia , obsługa wniosku przez EnveloBank jest zakończona,
  • błąd dostarczenia - wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.
 Kto składa wniosek o świadczenie Rodzina 500+? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
  • Wniosek powinien złożyć jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny - takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci.
  • Jeśli rodzice są po rozwodzie - wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną - oboje mogą złożyć wniosek. Dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki.
 Czy przyznane świadczenie Rodzina 500+ podlega opodatkowaniu?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Nie. Przyznane świadczenie jest zwolnione od podatku. Nie będzie też podlegało egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

 Nie mogę dodać załączników do wniosku Rodzina 500+. Co robić? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach:

  • format załączników to JPG, PNG lub PDF
  • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB
  • maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB
  • nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
 Mam dostęp do Bankowości Internetowej EnveloBanku. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Rodzina 500+? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Jeśli otworzyłeś konto w EvneloBank potwierdzając swoje dane przelewem weryfikacyjnym z innego banku i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w oddziale Banku, nie możesz złożyć wniosku Rodzina 500+ przez Bankowość Internetową EnveloBank. Jeśli potwierdzisz swoją tożsamość w dowolnym oddziale Banku Pocztowego S.A., będziesz mógł złożyć wniosek za pośrednictwem Bankowości Internetowej EnveloBank.

 Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach Programu Rodzina 500+? Jaka jest rola EnveloBanku w tym procesie? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Rola EnveloBanku polega na weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwieniu złożenia wniosku Rodzina 500+.
  Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący postępowanie. Wniosek oraz załączniki EnveloBank trwale usuwa po wysłaniu do systemu Emp@tia, za pośrednictwem którego wnioski trafiają do rozpatrzenia przez wybrany przez Ciebie organ prowadzący postępowanie w Gminie, w której mieszkasz.

 Gdzie składać reklamacje dotyczące wniosku Rodzina 500+?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Reklamacje dotyczące wniosku Rodzina 500+, powinny być składane:

  • w EnveloBanku - jeżeli dotyczą dostępu do wniosku w Bankowości Internetowej EnveloBanku i procesu jego wysyłania,
  • do Organu prowadzącego w gminie (np. ośrodka pomocy społecznej, urzędu, gminy lub miasta) – jeśli dotyczą obsługi wniosku po jego wysłaniu oraz wypłaty świadczenia Rodzina 500+.