Co to jest przelew z płatnością podzieloną?

 

1 lipca 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarówi usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), tzw. ustawa Split Payment. Przelew z płatnością podzieloną to nowy sposób opłacania faktur VAT. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą dokonywać płatności za faktury VAT z podziałem na kwotę netto i podatek VAT, wykorzystując środki zgormadzone na Rachunku VAT.

 

Jak to działa?

 • Dla każdego EnveloKonta Firmowego Bank otwiera Rachunek VAT w PLN.
  Rachunek VAT jest otwierany automatycznie, nie wymaga podpisania nowej umowy. Otwarcie i prowadzenie Rachunku VAT jest bezpłatne.
 • Środki zgromadzone na Rachunku VAT możesz wykorzystać do realizacji przelewów z opcją płatności podzielonej.
 • Rozliczenie kwoty VAT nastąpi z Twojego Rachunku VAT, jeśli będziesz posiadać wystarczające środki, w przypadku braku środków na Rachunku VAT, rozliczenie nastąpi z Twojego EnveloKonta Firmowego.
 • Rozliczenie kwoty netto: zapłata kwoty netto, wynikająca z otrzymanej faktury VAT, nastąpi zawsze z Twojego EnveloKonta Firmowego.

Jak wykonać przelew z opcją płatności podzielonej?

Wykonaj przelew z płatnością podzieloną w kilku prostych krokach:

 • 1. Zaloguj się do Bankowości Internetowej EnveloBank lub Mobilnej EnveloBanku.
 • 2. Wybierz zakładkę "Przelew zwykły".
 • 3. Uzupełnij dane do przelewu i wybierz rodzaj
  przelewu: "Standardowy" lub "Sorbnet".
 • 4. Zaznacz opcję "Wyślij jako płatność podzieloną (VAT)".
 • 5. Wpisz kwotę VAT, numer faktury, typ i numer identyfikatora dostawcy.
 • 6. Naciśnij przycisk "WYŚLIJ PRZELEW".
 • 7. Zatwierdź płatność, wpisując kod SMS jak przy zwykłym przelewie.

Pytania i odpowiedzi

 Co to jest płatność podzielona?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Płatność podzielona (z ang. Split payment) to nowy sposób płatności (przelewu) za faktury VAT, który obowiązuje od 1 lipca 2018 r. Dzięki niemu Posiadacze EnveloKonta Firmowego mogą dokonać płatności za faktury VAT z podziałem na kwotę netto i VAT, wykorzystując środki zgromadzone na Rachunku VAT.

 Czy muszę posiadać Rachunek VAT, jeśli nie jestem płatnikiem VAT?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Tak. Ustawa nakłada obowiązek otwarcia Rachunku VAT dla każdego firmowego rachunku rozliczeniowego, prowadzonego w PLN.

 Czy stosowanie płatności podzielonej jest obowiązkowe?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Nie, stosowanie płatności podzielonej jest dobrowolne. To nabywca towarów lub usług (podatnik VAT) decyduje, czy opłacić fakturę z opcją podzielonej płatności czy też zapłacić kwotę brutto za fakturę zwykłym przelewem na konto firmowe sprzedającego.

 Czy muszę informować swoich kontrahentów o numerze Rachunku VAT?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Nie ma konieczności podawania numeru Rachunku VAT kontrahentom. Jeśli zdecydujesz o opłaceniu faktury VAT w opcji podzielonej płatności, Bank kontrahenta automatycznie zaksięguje kwotę VAT na Rachunku VAT, a kwotę netto faktury na rachunku rozliczeniowym. Jeśli natomiast zdecydujesz opłacić fakturę przelewem bez opcji podzielonej płatności, wówczas kwota brutto z faktury w całości zostanie zaksięgowana na firmowym rachunku rozliczeniowym kontrahenta.

 Czy mogę wypłacić środki z Rachunku VAT?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Nie ma możliwości wypłaty (gotówkowej i bezgotówkowej) środków zgromadzonych na Rachunku VAT. Wyjątkowo na Twój wniosek Naczelnik Urzędu Skarbowego może wydać, w drodze postanowienia, zgodę na przekazanie środków z Rachunku VAT na EnveloKonto Firmowe.

 Czy dostanę wyciąg z Rachunku VAT?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Nie będą generowane wyciągi z Rachunku VAT. Informacja o saldzie na Rachunku VAT będzie natomiast widoczna w Bankowości Internetowej i Mobilnej Envelobanku. Dodatkowo informacja o saldzie Rachunku VAT będzie widoczna na wyciągach bankowych dla EnveloKonta Firmowego wysyłanych drogą mailową.

 Czy jednym przelewem z opcją podzielonej patności będzie można opłacić kilka faktur?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Nie, zapłata za jedną fakturę z opcją podzielonej płatności powinna być wykonana pojedynczym przelewem.

  Czy mogę wykonać przelew z opcją płatności podzielonej, gdy na Rachunku VAT nie mam środków?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Tak. Nie ma konieczności posiadania dodatniego salda na Rachunku VAT. W razie braku części lub całości środków na Rachunku VAT, Bank pobierze brakującą kwotę VAT z EnveloKonta Firmowego.

 Czy będę mógł zasilić Rachunek VAT środkami z rachunku rozliczeniowego?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Nie. Zasilenie Rachunku VAT środkami z rachunku rozliczeniowego nie będzie możliwe. Na Rachunek VAT będą wpływały wyłącznie:
  a) płatności VAT dokonane przez kontrahentów w opcji podzielonej płatności,
  b) płatności wynikające ze zwrotu nadwyżki VAT dokonane przez Urząd Skarbowy,
  c) środki przeksięgowane z innego Rachunku VAT prowadzonego w EnveloBanku.