e-Urząd

Umożliwiamy wnioskowanie do urzędów: wnioski o świadczenie na wyprawkę szkolną w programie "Dobry Start"
i uczestnictwo w programie "Rodzina 500+" prześlesz za pośrednictwem Bankowości Internetowej EnveloBanku.

 

 

Program „Dobry Start”

Program „Dobry Start” to jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

 

Program „Rodzina 500+”

Program „Rodzina 500+” to regularne świadczenie w kwocie 500 zł miesięcznie dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie aż do uzyskania pełnoletności.