Inne dokumenty

PDF

Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji  oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla klientów detalicznych

(622.48 KB)
PDF

Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji  oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla mikroprzedsiębiorstw

(644.27 KB)
PDF

Zasady realizacji pojedynczych transakcji płatniczych przez Bank Pocztowy S.A.

(141.91 KB)
PDF

Oświadczenie o otrzymywaniu świadczenia emerytalno–rentowego z zagranicy

(623.32 KB)

Regulaminy promocji

PDF

Regulamin Programu EnveloBonus za e-zakupy

(276.21 KB)

Pozostałe informacje

 

Tabela dostępności - lista banków, do których można wykonać przelew z wykorzystaniem systemu płatności BlueCash (.www)

Tabela dostępności - lista banków, do których można wykonać przelew z wykorzystaniem systemu płatności ExpressElixir - obowiązująca od 1 grudnia br. (.www)