Oprocentowania oferowanych lokat i rachunków bankowych

Dla klientów detalicznych w EnveloBanku

 EnveloLokata MobilnaWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Termin lokaty 1 miesiąc
  Waluta lokaty PLN
  Minimalna kwota lokaty 500 zł
  Oprocentowanie stałe, podane w skali roku
  Wysokość oprocentowania  1,00%
  Odnawialność Lokata nieodnawialna
  Dostępne kanały sprzedaży EnveloBank Mobile

   

 EnveloLokata InternetowaWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Termin lokaty 8 miesięcy
  Waluta lokaty PLN
  Minimalna kwota lokaty 500 zł
  Oprocentowanie stałe, progresywne, podane w skali roku
  Wysokość oprocentowania w kolejnych miesiącach trwania lokaty 1M 0,75%
  2M 0,80%
  3M 0,80%
  4M 0,90%
  5M 0,90%
  6M 0,90%
  7M 1,00%
  8M 1,00%
  Średnie 0,88%
  Odnawialność Lokata odnawialna
  Dostępne kanały sprzedaży EnveloBank Online
       
  1) Lokaty terminowe dostępne są w ramach Umowy o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o usługi bankowości elektronicznej dla osób fizycznych
  2) Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia założenia powoduje utratę prawa do odsetek, likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania według oprocentowania obowiązującego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty.

   

 EnveloKonto OszczędnościoweWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Oprocentowanie zmienne, podane w skali roku
  Łączna kwota zgromadzonych środków Wysokość oprocentowania 
  do 10 000 zł  0,40%
  do 20 000 zł  0,40%
  do 200 000 zł  0,85%
  > 200 000 zł 1,00%
   
  1) Odsetki naliczane są od wysokości środków znajdujących się w danym dniu na rachunku i kapitalizowane są w okresach miesięcznych. 

   

Dla mikroprzedsiębiorstw w EnveloBanku

 Firmowa EnveloLokata MobilnaWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Termin lokaty 1 miesiąc
  Waluta lokaty PLN
  Minimalna kwota lokaty 500 zł
  Maksymalna kwota lokaty -
  Maksymalna liczba lokat w ramach jednego EnveloKonta -
  Oprocentowanie stałe, podane w skali roku
  Wysokość oprocentowania  0,50%
  Odnawialność Lokata nieodnawialna
  Dostępne kanały sprzedaży EnveloBank Mobile

   

 Firmowa EnveloLokata InternetowaWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Termin lokaty 8 miesięcy
  Waluta lokaty PLN
  Minimalna kwota lokaty 500 zł
  Maksymalna kwota lokaty -
  Maksymalna liczba lokat w ramach jednego EnveloKonta -
  Oprocentowanie stałe, progresywne,
  podane w skali roku
  Wysokość oprocentowania w kolejnych miesiącach trwania lokaty 1M 0,05%
  2M 0,05%
  3M 0,05%
  4M 0,25%
  5M 0,25%
  6M 0,25%
  7M 1,00%
  8M 1,25%
  Średnie 0,39%
  Odnawialność Lokata odnawialna
  Dostępne kanały sprzedaży EnveloBank Online
       
  1) Lokaty terminowe dostępne są w ramach Umowy ramowej o prowadzenie rachunków bankowych, kartę płatniczą oraz o usługi bankowości elektronicznej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  2) Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia założenia powoduje utratę prawa do odsetek, likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania według oprocentowania obowiązującego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty.

   

 Firmowe EnveloKonto OszczędnościoweWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Oprocentowanie zmienne, podane w skali roku
  Łączna kwota zgromadzonych środków Wysokość oprocentowania 
  do 10 000 zł  0,05%
  do 20 000 zł  0,05%
  do 200 000 zł  0,15%
  > 200 000 zł 0,30%
       
  1) Odsetki naliczane są od wysokości środków znajdujących się w danym dniu na rachunku i kapitalizowane są w okresach miesięcznych. 

   

 Rachunek VATWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Oprocentowanie zmienne, podane w skali roku
  Wysokość oprocentowania 0,00%
  1) Odsetki od środków na rachunkach VAT, są naliczane i dopisywane do rachunku bieżącego kwartalnie, w ostatnim dniu miesiąca danego kwartału

   

Tabele i dokumenty

PDF

Komunikat - Tabela oprocentowania lokat i rachunków bankowych dla Klientów detalicznych obowiązujący od 11.04.2020 r.

(148.14 KB)
PDF

Komunikat - Tabela oprocentowania lokat i rachunków bankowych dla mikroprzedsiębiorstw obowiązujący od 11.04.2020 r.

(208.03 KB)