Oprocentowania oferowanych lokat i rachunków bankowych

Dla klientów detalicznych w EnveloBanku

 LOKATA MINIWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Termin lokaty 4 miesiące
  Waluta lokaty PLN
  Rodzaj oprocentowania stałe
  Oprocentowanie w skali roku 0,01%
  • Lokaty terminowe dostępne są w ramach Umowy ramowej o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o usługi bankowości elektronicznej i telefonicznej EnveloBanku dla umów zawartych w terminie do 31 maja 2020 r.
  • Lokaty dostępne są w: bankowości elektronicznej, placówkach Banku Pocztowego S.A. i Poczty Polskiej S.A. oraz Contact Center Banku Pocztowego S.A.
  • Likwidacja lokaty przed upływem terminu powoduje utratę prawa do odsetek.
  • Lokaty MINI, MIDI i MAXI po upływie terminu umownego odnawiają się na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiązujących dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia. Lokaty dostępne są w ofercie od dnia 11 stycznia 2021 r.

   

 LOKATA MIDIWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Termin lokaty 6 miesiące
  Waluta lokaty PLN
  Rodzaj oprocentowania stałe
  Oprocentowanie w skali roku 0,01%
  • Lokaty terminowe dostępne są w ramach Umowy ramowej o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o usługi bankowości elektronicznej i telefonicznej EnveloBanku dla umów zawartych w terminie do 31 maja 2020 r.
  • Lokaty dostępne są w: bankowości elektronicznej, placówkach Banku Pocztowego S.A. i Poczty Polskiej S.A. oraz Contact Center Banku Pocztowego S.A.
  • Likwidacja lokaty przed upływem terminu powoduje utratę prawa do odsetek.
  • Lokaty MINI, MIDI i MAXI po upływie terminu umownego odnawiają się na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiązujących dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia. Lokaty dostępne są w ofercie od dnia 11 stycznia 2021 r.

   

 LOKATA MAXIWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Termin lokaty 36 miesiące
  Waluta lokaty PLN
  Rodzaj oprocentowania stałe
  Oprocentowanie średnie 0,01%
  • Lokaty terminowe dostępne są w ramach Umowy ramowej o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o usługi bankowości elektronicznej i telefonicznej EnveloBanku dla umów zawartych w terminie do 31 maja 2020 r.
  • Lokaty dostępne są w: bankowości elektronicznej, placówkach Banku Pocztowego S.A. i Poczty Polskiej S.A. oraz Contact Center Banku Pocztowego S.A.
  • Likwidacja lokaty przed upływem terminu powoduje utratę prawa do odsetek.
  • Lokaty MINI, MIDI i MAXI po upływie terminu umownego odnawiają się na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiązujących dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia. Lokaty dostępne są w ofercie od dnia 11 stycznia 2021 r.

   

 Konto OszczędnościoweWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Łączna kwota zgromadzonych środków Oprocentowanie
  do 10 000 zł 0,01%
  od 10 000,01 zł do 20 000 zł 0,01%
  od 20 000,01 zł do 200 000 zł 0,01%
  powyżej 200 000 zł 0,01%
  • Oprocentowanie rachunków bankowych podane jest w skali roku.
  • Odsetki na Pocztowym Koncie Oszczędnościowym naliczane są od wysokości środków znajdujących się w danym dniu na rachunku i kapitalizowane są w okresach miesięcznych.
  • Oprocentowanie rachunków bankowych ustalane jest w oparciu o bazową stopę procentową. Bazową stopą procentową dla rachunków prowadzonych w złotych jest stopa depozytowa ogłaszana przez Narodowy Bank Polski i publikowana na stronie www.nbp.pl.
 Konto Oszczędnościowe 500+Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Dostępne w ofercie od dnia 04.04.2016 
  Łączna kwota zgromadzonych środków Oprocentowanie
  do 10 000 zł 0,10% - oprocentowanie promocyjne 1
  dla nadwyżki powyżej 10 000 zł 0,01% - oprocentowanie standardowe
  1) Oprocentowanie Promocyjne w wysokości 0,10% do kwoty 10 000 zł w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. dostępne dla Posiadaczy Pocztowego Konta 500+, na którym w okresie promocji zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:
  - w badanym miesiącu Pocztowe Konto 500+ zostanie zasilone bezgotówkowo łączną kwotą minimum 500 zł z rachunku dedykowanego do wypłaty świadczeń w ramach Programu "Rodzina 500+",
  - w polu tytuł przelewu zostanie zawarta treść o brzmieniu: "R.500+".

  Oprocentowanie Promocyjne obowiązuje dla środków do 10 000 zł i składa się z :
  - oprocentowania standardowego oraz
  - oprocentowania wyrównującego w wysokości 0,09%.

  Odsetki naliczone według oprocentowania standardowego wypłacane są do ostatniego dnia miesiąca.

  Odsetki naliczone według oprocentowania wyrównującego są wypłacane na Pocztowe Konto 500+, na którym zgromadzone zostały środki, za cały miesiąc kalendarzowy łącznie, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Odsetki promocyjne są wypłacane pod warunkiem, że rachunek jest czynny w terminie wypłaty odsetek (odsetki nie są należne dla rachunków zamkniętych). Odsetki podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Po upływie w/w okresu oprocentowania środki zgromadzone na Pocztowym Koncie 500+ do kwoty 10 000 zł podlegają oprocentowaniu według standardowych stawek oprocentowania. 

   

 EnveloKonto OszczędnościoweWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Oprocentowanie zmienne, podane w skali roku
  Łączna kwota zgromadzonych środków Wysokość oprocentowania 
  do 10 000 zł  0,01%
  do 20 000 zł  0,01%
  do 200 000 zł  0,01%
  > 200 000 zł 0,01%
   
  1) Odsetki naliczane są od wysokości środków znajdujących się w danym dniu na rachunku i kapitalizowane są w okresach miesięcznych. 

   

Dla mikroprzedsiębiorstw w EnveloBanku

 Firmowa EnveloLokata MobilnaWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Termin lokaty 1 miesiąc
  Waluta lokaty PLN
  Minimalna kwota lokaty 500 zł
  Maksymalna kwota lokaty -
  Maksymalna liczba lokat w ramach jednego EnveloKonta -
  Oprocentowanie stałe, podane w skali roku
  Wysokość oprocentowania  0,01%
  Odnawialność Lokata nieodnawialna
  Dostępne kanały sprzedaży EnveloBank Mobile

   

 Firmowa EnveloLokata InternetowaWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Termin lokaty 8 miesięcy
  Waluta lokaty PLN
  Minimalna kwota lokaty 500 zł
  Maksymalna kwota lokaty -
  Maksymalna liczba lokat w ramach jednego EnveloKonta -
  Oprocentowanie stałe, progresywne,
  podane w skali roku
  Wysokość oprocentowania w kolejnych miesiącach trwania lokaty 1M 0,01%
  2M 0,01%
  3M 0,01%
  4M 0,01%
  5M 0,01%
  6M 0,01%
  7M 0,01%
  8M 0,01%
  Średnie 0,01%
  Odnawialność Lokata odnawialna
  Dostępne kanały sprzedaży EnveloBank Online
       
  1) Lokaty terminowe dostępne są w ramach Umowy ramowej o prowadzenie rachunków bankowych, kartę płatniczą oraz o usługi bankowości elektronicznej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  2) Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia założenia powoduje utratę prawa do odsetek, likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania według oprocentowania obowiązującego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty.

   

 Firmowe EnveloKonto OszczędnościoweWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Oprocentowanie zmienne, podane w skali roku
  Łączna kwota zgromadzonych środków Wysokość oprocentowania 
  do 10 000 zł  0,01%
  do 20 000 zł  0,01%
  do 200 000 zł  0,01%
  > 200 000 zł 0,01%
       
  1) Odsetki naliczane są od wysokości środków znajdujących się w danym dniu na rachunku i kapitalizowane są w okresach miesięcznych. 

   

 Rachunek VATWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Oprocentowanie zmienne, podane w skali roku
  Wysokość oprocentowania 0,00%
  1) Odsetki od środków na rachunkach VAT, są naliczane i dopisywane do rachunku bieżącego kwartalnie, w ostatnim dniu miesiąca danego kwartału

   

Tabele i dokumenty

PDF

Komunikat oprocentowania rachunków i lokat od 11.01.2021 r.

 

(63.29 KB)
PDF

Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty od 11.01.2021 r.

(48.39 KB)
PDF

Komunikat - Tabela oprocentowania lokat i rachunków bankowych dla Klientów detalicznych obowiązujący od 08.06.2020 r. do 10.01.2021.

(151.19 KB)
PDF

Komunikat - Tabela oprocentowania lokat i rachunków bankowych dla mikroprzedsiębiorstw obowiązujący od 01.01.2021 r.

(207.69 KB)