Archiwalne dokumenty

PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

(506.29 KB)
PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, obowiązująca od 03.08.2020 do 31.12.2020 r.

(2.85 MB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą od 01.07.2020 r. do 31.12.2020r.

(506.29 KB)
PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą od 03.08.2020 r. do 31.12.2020 r.

(2.85 MB)
PDF

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o usługi bankowości elektronicznej i telefonicznej EnveloBank dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązywania od 01.10.2020 r. do 31.12.2020r.

(228.71 KB)
PDF

Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji  oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla mikroprzedsiębiorstw obowiązujący od 27.07.2020 r. do 29.10.2020 r.

(391.62 KB)
PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą od 01.07.2020 r. do 02.08.2020 r.

(689.61 KB)
PDF

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o usługi bankowości elektronicznej i telefonicznej EnveloBank dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązywania od 01.07.2020 r. do 29.09.2020 r.

(229.52 KB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A. obowiązujący od 1 czerwca 2020 r./1 września do 4 października 2020 r.

(762.91 KB)
PDF

Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji  oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla klientów detalicznych do 04.10.2020 r.

(131.97 KB)
PDF

Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji  oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla klientów detalicznych od 28.04.2020 r.

(15.84 MB)
PDF

Dokument dotyczący opłat - EnveloKonto Oszczędnościowe, obowiązujący od 15 grudnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

(531.18 KB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych obowiązujący do 31 sierpnia 2020 r.

(241.65 KB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych obowiązujący do 31 sierpnia 2020 r.

(1.13 MB)
PDF

Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji  oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla mikroprzedsiębiorstw obowiązujący od 16.04.2020 r. do 26.07.2020 r.

(367.38 KB)
PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą od 15.12.2019 r. do 30.06.2020 r.

(683.74 KB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od 15.12.2019 r.  do 30.06.2020 r.

(976.34 KB)
PDF

Warunki świadczenia przez Bank Pocztowy S.A.usług bankowości elektronicznej EnveloBank Online i EnveloBank Mobile oraz usług bankowości telefonicznej Telekonto obowiązujące od 14.06.2019 r.

(490.92 KB)
PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą od 15.12.2019 r. do 30.06.2020 r.

(683.74 KB)
PDF

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o usługi bankowości elektronicznej EnveloBank dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązuje do 30.06.2020

(1.28 MB)
PDF

Komunikat - Tabela oprocentowania lokat i rachunków bankowych dla Klientów detalicznych

(151.19 KB)
PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych Envelo - osoby fizyczne, obowiązująca do 31 sierpnia 2020 r.

(451.07 KB)
PDF

Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji  oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla klientów detalicznych od 15.12.2019 r. do 31.01.2020 r.

(142.67 KB)
PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, obowiązująca do 14 grudnia 2019 r.

(655.52 KB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący do 14 grudnia 2019 r.

(969.54 KB)
PDF

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym - EnveloKonto, obowiązujący od 15 grudnia 2019 r.

(544.27 KB)
PDF

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym - EnveloKonto, obowiązujący od 20 grudnia 2018 r. do 14 grudnia 2020 r.

(2.23 MB)
PDF

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym - EnveloKonto Oszczędnościowe od 20.12.2020 r. do 14 grudnia 2020 r.

(1.5 MB)
PDF

Umowa o prowadzenie rachunków bankowych - osoba fizyczna

(397.72 KB)
PDF

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym - EnveloKonto

(2.23 MB)
PDF

Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla klientów detalicznych od 01.02.2020 do 27.04.2020 r.

(140.3 KB)
PDF

Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji  oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla mikroprzedsiębiorstw obowiązujący od 28.01.2020 r. do 15.04.2020 r.

(664.9 KB)
PDF

Regulamin Programu Zgarnij rabat na Garmina.

(240.14 KB)
PDF

Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji  oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla mikroprzedsiębiorstw od 26.09.2019 do 27.01.2020 r.

(612.43 KB)
PDF

Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji  oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla mikroprzedsiębiorstw od 29.08.2019 do 25.09.2019

(612.16 KB)
PDF

Umowy o prowadzenie rachunków bankowych - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązująca do 14.12.2019 r.

(228.71 KB)
PDF

Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji  oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla klientów detalicznych do 14 grudnia 2019 r.

(143.38 KB)
PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych - osoby fizyczne, obowiązująca do 14 grudnia 2019 r. (655.52 KB)

(655.52 KB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych obowiązujący od 14 września 2019 r. do 14 grudnia 2019 r.

(672.54 KB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od 14.09.2019 do 31.10.2019

(978.92 KB)
PDF

Umowa o prowadzenie rachunków bankowych - osoba fizyczna - obowiązująca do 08.10.2019 r.

(419.64 KB)
PDF

List o zmianach w regulacjach od 14 września 2019 r. do 15 grudnia 2019 r.

 

(1.43 MB)
PDF

Szczegółowy wykaz zmian w „ Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych" od 14 września 2019 r. do 15 grudnia 2019 r.

 

(1.36 MB)
PDF

Umowa o prowadzenie rachunków bankowych - osoba fizyczna - obowiązująca do 27.09.2019

(457.13 KB)
PDF

Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji  oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla klientów detalicznych od 14.06.2019 do 26.09.2019

(826.25 KB)
PDF

Komunikat dotyczący świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem dostawców trzecich a także informacja o wynikająchych z ustawy usługach płatniczych zasadach świadczenia tych usług dla klientów detalicznych od 29.08.2019 do 26.09.2019

(180.69 KB)
PDF

Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji  oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla mikroprzedsiębiorstw od 01.04.2019 do 28.08.2019

(142.67 KB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych obowiązujący od grudnia 2018 r. do 14 września 2019 r.

(603.94 KB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od 14.06.2019 do 13.09.2019

(429.95 KB)
PDF

Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji  oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla mikroprzedsiębiorstw do 31.03.2019

(627.45 KB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od 20.12.2018 do 13.06.2019

 

(429.95 KB)

Dokumenty obowiązujące do 13.09.2019r.

PDF

Umowa o prowadzenie rachunków bankowych - osoba fizyczna - obowiązująca do 13.09.2019

(457.82 KB)
PDF

Umowa o prowadzenie rachunków bankowych - osoba fizyczna - obowiązująca do 01.09.2019

(568.77 KB)
PDF

Umowa o prowadzenie rachunków bankowych - osoba fizyczna - obowiązująca do 31.07.2019

(638.03 KB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych obowiązujący od grudnia 2018 r. do 13 czerwca 2019 r.

(646.44 KB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBanku oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od 20.12.2018 do 13.06.2019

(429.95 KB)
PDF

Warunki świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usług bankowości elektronicznej EnveloBank Online i EnveloBank Mobile oraz usług bankowości telefonicznej Telekonto obowiązujące od 20.12.2018 do 13.06.2019

(290.97 KB)
PDF

Umowa o prowadzenie rachunków bankowych - osoba fizyczna - obowiązująca do 13.06.2019

(639.84 KB)
PDF

Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji  oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla klientów detalicznych do 13.06.2019

(547.12 KB)
PDF

List o zmianach w regulacjach od 14 czerwca 2019 roku

(92.36 KB)
PDF

Szczegółowy wykaz zmian w „ Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych”i „Warunkach świadczenia przez Bank Pocztowy S.A.usług bankowości elektronicznej EnveloBank Online i EnveloBank Mobile oraz usługi bankowości telefonicznej Telekonto”obowiązujących od 14 czerwca 2019 roku

(226.55 KB)
PDF

Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji  oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla klientów detalicznych do 31.03.2019

(546.25 KB)
PDF

Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji  oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla klientów detalicznych do 19.12.2018

(630.58 KB)
PDF

Umowa o prowadzenie rachunków bankowych - osoba fizyczna - obowiązująca do 19.12.2018

(618.37 KB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych - obowiązujący do 19 grudnia 2018 r.

(318.59 KB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - obowiązujący do 19 grudnia 2018 r.

(549.4 KB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - obowiązujący do 24 listopada 2018 r.

(269.5 KB)
PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych - obowiązująca do 12 grudnia 2018 r.

(648.02 KB)
PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą do 12 grudnia 2018 r.

(648.02 KB)
PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych - obowiązująca do 27 września 2018 r.

(622.08 KB)
PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych - ważna do 31 lipca 2018 r.

(557.24 KB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych - dla Klientów, którzy zawarli umowy z bankiem do 24.05.2018 r. - ważny do 31 lipca 2018 r.

(291.08 KB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - dla Klientów, którzy zawarli umowy z bankiem do 24.05.2018 r. - ważny do 30 czerwca 2018 r.

(263.89 KB)
PDF

Warunki świadczenia przez Bank Pocztowy S.A.usług bankowości elektronicznej EnveloBank Online i EnveloBank Mobile oraz usług bankowości telefonicznej Telekonto - ważny do 31 lipca 2018 r.

(188.36 KB)
PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - ważny do 30 czerwca 2018 r.

(557.24 KB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBanku oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ważny do 12.08.2018 r.

(282.53 KB)
PDF

Umowa o prowadzenie rachunków bankowych - osoba fizyczna - ważna do 12.07.2018

(455.73 KB)
PDF

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o usługi bankowości elektronicznej EnveloBank dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ważna do 12.06.2018

(222.55 KB)
PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych - ważna do 24.05.2018 r.

(557.24 KB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych - ważny do 24 .05.2018 r.

(291.08 KB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBanku oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ważny do 24.05.2018 r.

(263.89 KB)

Dokumenty obowiązujące do 25.03.2018r.

PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ważny do 25.03.2018 r.

(430.69 KB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych - ważny do 25.03.2018

(496.41 KB)
PDF

Umowa o prowadzenie rachunków bankowych - osoba fizyczna - ważny do 25.03.2018

(1003.44 KB)
PDF

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o usługi bankowości elektronicznej EnveloBank dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ważny do 25.03.2018

(1.1 MB)
PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych - osoby fizyczne - ważny do 25.03.2018

(287.79 KB)
PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - ważny do 25.03.2018

(287.79 KB)
PDF

Warunki świadczenia usług bankowości elektronicznej EnveloBanku - ważny do 25.03.2018 r.

(244.01 KB)