Archiwalne dokumenty

PDF

Umowa o prowadzenie rachunków bankowych - osoba fizyczna - obowiązująca do 08.10.2019 r.

(419.64 KB)
PDF

List o zmianach w regulacjach od 14 września 2019 r. do 15 grudnia 2019 r.

 

(1.43 MB)
PDF

Szczegółowy wykaz zmian w „ Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych" od 14 września 2019 r. do 15 grudnia 2019 r.

 

(1.36 MB)
PDF

Umowa o prowadzenie rachunków bankowych - osoba fizyczna - obowiązująca do 27.09.2019

(457.13 KB)
PDF

Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji  oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla klientów detalicznych od 14.06.2019 do 26.09.2019

(826.25 KB)
PDF

Komunikat dotyczący świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem dostawców trzecich a także informacja o wynikająchych z ustawy usługach płatniczych zasadach świadczenia tych usług dla klientów detalicznych od 29.08.2019 do 26.09.2019

(180.69 KB)
PDF

Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji  oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla mikroprzedsiębiorstw od 01.04.2019 do 28.08.2019

(539.73 KB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych obowiązujący od grudnia 2018 r. do 14 września 2019 r.

(603.94 KB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBanku oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od 14.06.2019 do 13.09.2019

(429.95 KB)
PDF

Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji  oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla mikroprzedsiębiorstw do 31.03.2019

(627.45 KB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBanku oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od 20.12.2018 do 13.06.2019

 

(429.95 KB)

Dokumenty obowiązujące do 13.09.2019r.

PDF

Umowa o prowadzenie rachunków bankowych - osoba fizyczna - obowiązująca do 13.09.2019

(457.82 KB)
PDF

Umowa o prowadzenie rachunków bankowych - osoba fizyczna - obowiązująca do 01.09.2019

(568.77 KB)
PDF

Umowa o prowadzenie rachunków bankowych - osoba fizyczna - obowiązująca do 31.07.2019

(638.03 KB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych obowiązujący od grudnia 2018 r. do 13 czerwca 2019 r.

(646.44 KB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBanku oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od 20.12.2018 do 13.06.2019

(429.95 KB)
PDF

Warunki świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usług bankowości elektronicznej EnveloBank Online i EnveloBank Mobile oraz usług bankowości telefonicznej Telekonto obowiązujące od 20.12.2018 do 13.06.2019

(290.97 KB)
PDF

Umowa o prowadzenie rachunków bankowych - osoba fizyczna - obowiązująca do 13.06.2019

(639.84 KB)
PDF

Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji  oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla klientów detalicznych do 13.06.2019

(547.12 KB)
PDF

List o zmianach w regulacjach od 14 czerwca 2019 roku

(92.36 KB)
PDF

Szczegółowy wykaz zmian w „ Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych”i „Warunkach świadczenia przez Bank Pocztowy S.A.usług bankowości elektronicznej EnveloBank Online i EnveloBank Mobile oraz usługi bankowości telefonicznej Telekonto”obowiązujących od 14 czerwca 2019 roku

(226.55 KB)
PDF

Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji  oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla klientów detalicznych do 31.03.2019

(546.25 KB)
PDF

Komunikat dotyczący w szczególności: terminów i trybu realizacji usług płatniczych, wpłatomatów, wykazu dyspozycji  oraz zasad zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty dla klientów detalicznych do 19.12.2018

(630.58 KB)
PDF

Umowa o prowadzenie rachunków bankowych - osoba fizyczna - obowiązująca do 19.12.2018

(618.37 KB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych - obowiązujący do 19 grudnia 2018 r.

(318.59 KB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - obowiązujący do 19 grudnia 2018 r.

(549.4 KB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - obowiązujący do 24 listopada 2018 r.

(269.5 KB)
PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych - obowiązująca do 12 grudnia 2018 r.

(648.02 KB)
PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą do 12 grudnia 2018 r.

(648.02 KB)
PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych - obowiązująca do 27 września 2018 r.

(622.08 KB)
PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych - ważna do 31 lipca 2018 r.

(557.24 KB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych - dla Klientów, którzy zawarli umowy z bankiem do 24.05.2018 r. - ważny do 31 lipca 2018 r.

(291.08 KB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - dla Klientów, którzy zawarli umowy z bankiem do 24.05.2018 r. - ważny do 30 czerwca 2018 r.

(263.89 KB)
PDF

Warunki świadczenia przez Bank Pocztowy S.A.usług bankowości elektronicznej EnveloBank Online i EnveloBank Mobile oraz usług bankowości telefonicznej Telekonto - ważny do 31 lipca 2018 r.

(188.36 KB)
PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - ważny do 30 czerwca 2018 r.

(557.24 KB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBanku oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ważny do 12.08.2018 r.

(282.53 KB)
PDF

Umowa o prowadzenie rachunków bankowych - osoba fizyczna - ważna do 12.07.2018

(455.73 KB)
PDF

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o usługi bankowości elektronicznej EnveloBank dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ważna do 12.06.2018

(222.55 KB)
PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych - ważna do 24.05.2018 r.

(557.24 KB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych - ważny do 24 .05.2018 r.

(291.08 KB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBanku oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ważny do 24.05.2018 r.

(263.89 KB)

Dokumenty obowiązujące do 25.03.2018r.

PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ważny do 25.03.2018 r.

(430.69 KB)
PDF

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych - ważny do 25.03.2018

(496.41 KB)
PDF

Umowa o prowadzenie rachunków bankowych - osoba fizyczna - ważny do 25.03.2018

(1003.44 KB)
PDF

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o usługi bankowości elektronicznej EnveloBank dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ważny do 25.03.2018

(1.1 MB)
PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych - osoby fizyczne - ważny do 25.03.2018

(287.79 KB)
PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - ważny do 25.03.2018

(287.79 KB)
PDF

Warunki świadczenia usług bankowości elektronicznej EnveloBanku - ważny do 25.03.2018 r.

(244.01 KB)