Oszczędzaj od zaraz w aplikacji mobilnej

Dlaczego warto założyć EnveloLokatę Mobilną:

 • oprocentowanie – 0,01% w skali roku
 • oszczędzanie możesz zacząć już od 500 zł
 • okres lokaty to 1 miesiąc
 • lokatę założysz przez swojego smartfona albo na tablecie,
  bo dostępna jest tylko w aplikacji mobilnej
 • produkt dla Posiadaczy EnveloKonta
 

Najważniejsze informacje

 

1 mies.

Termin lokaty

 

PLN

Waluta lokaty

 

 

500 zł

Minimalna kwota lokaty

 

 

0,01 %

Wysokość oprocentowania
w skali roku

 

 
1,5%

EnveloLokata Mobilna

Lokata dostępna tylko w aplikacji mobilnej EnveloBanku.

EnveloLokata Mobilna

Termin lokaty

1 miesiąc

Waluta lokaty

PLN

Minimalna kwota lokaty

500 zł

Oprocentowanie

stałe

Wysokość oprocentowania 

0,01%

Odnawialność

Lokata nieodnawialna

Dostępne kanały sprzedaży

EnveloBank Mobile

Rozwiń

 

Zwiń

 
Wciśnij Enter, żeby rozwinąć treść

1) Lokaty terminowe dostępne są w ramach Umowy ramowej o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o usługę bankowości ektronicznej i usługę bankowości telefonicznej dla osób fizycznych (EnveloBank).

2) Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia założenia powoduje utratę prawa do odsetek, likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania według oprocentowania obowiązującego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty.

Jak założyć EnveloLokatę Mobilną?

Aby założyć lokatę mobilną

 • Jeśli masz EnveloKonto:
  zaloguj się do aplikacji mobilnej EnveloBanku, wejdź w zakładkę Oszczędności i kliknij w „EnveloLokata Mobilna”.
  Nie masz jeszcze naszej aplikacji?

Pytania i odpowiedzi

 Czy moje środki na lokacie są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Twoje środki, które zdeponowałeś w EnveloBanku objęte są polskim systemem gwarantowania.

   

  Środki zgromadzone w Banku Pocztowym S.A. na depozytach są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r., poz. 996 z póź. zm.) do wysokości równowartości 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta.

   

  Szczegółowa informacja na temat systemu gwarantowania zawarta jest na www.envelobank.pl, w Arkuszu informacyjnym dla deponentów, w wyżej wskazanej ustawie, a także na stronie: www.bfg.pl. Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 Czy jeśli zerwę lokatę przed upływem terminu umownego dostanę jakieś odsetki?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Jeśli zerwiesz lokatę przed terminem, ale nie wcześniej niż po miesiącu od jej założenia, i tak wypłacimy Ci należne odsetki za każdy pełny miesiąc trwania lokaty.

 Ile wynosi podatek od odsetek i kiedy jest pobierany?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Podatek od odsetek naliczonych na lokatach i kontach oszczędnościowych zostanie pobrany w momencie wypłaty odsetek i pomniejszy ich kwotę. Kwota pobieranego podatku jest zaokrąglana do pełnych złotych.

 W jaki sposób naliczane jest oprocentowanie na lokatach, które zakładam?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Oprocentowanie lokat jest podawane oraz naliczane w skali roku (365 dni). Odsetki, które otrzymasz od zdeponowanych przez Ciebie środków są naliczane za faktyczną liczbę dni okresu lokaty. Od uzyskanych odsetek zostanie również pobrany 19% podatek.

Przydatne dokumenty

PDF

Komunikat - Tabela oprocentowania lokat i rachunków bankowych dla Klientów detalicznych od 8.06.2020 r.

(151.87 KB)
PDF

Komunikat - Tabela oprocentowania lokat i rachunków bankowych dla Klientów detalicznych

(151.19 KB)
PDF

Komunikat - Tabela oprocentowania lokat i rachunków bankowych dla mikroprzedsiębiorstw od 8.06.2020 r.

(283.07 KB)

Jak założyć
lokatę?

Przez aplikację:

Pobierz aplikację