Oszczędzaj szybko i wygodnie

 

Wpłacając nadwyżkę pieniędzy na lokatę terminową, zarabiasz na oprocentowaniu.
Najniższa kwota lokaty wynosi 500 zł, a oszczędzać możesz przez 4, 6 lub 36 miesięcy.
Po zakończeniu okresu trwania lokaty otrzymujesz wpłacony kapitał wraz odsetkami.


 

 4, 6 lub 36 m-cy

Termin lokaty

 PLN

Waluta lokaty

500 zł

Minimalna kwota

lokaty

0,01%

Oprocentowania stałe w skali roku

 

Lokata MINI na 4 miesiące

Załóż lokatę MINI, a już za 4 miesiące kwota Twoich oszczędności powiększy się o naliczone odsetki.

 

Termin lokaty

4 miesiące

Waluta lokaty

PLN

Rodzaj oprocentowania

stałe

Oprocentowanie w skali roku

0,01%

Odnawialność

Lokata odnawialna

Pokaż więcej

 

Zwiń

 
Wciśnij Enter, żeby rozwinąć treść

Lokata MIDI na 6 miesiące

Załóż lokatę MIDI, a już za 6 miesiące kwota Twoich oszczędności powiększy się o naliczone odsetki.

Termin lokaty

6 miesiące

Waluta lokaty

PLN

Rodzaj oprocentowania

stałe

Oprocentowanie w skali roku

0,01%

Odnawialność

Lokata odnawialna

Pokaż więcej

 

Zwiń

 
Wciśnij Enter, żeby rozwinąć treść

Lokata MAXI na 36 miesiące

Załóż lokatę MAXI, a już za 36 miesiące kwota Twoich oszczędności powiększy się o naliczone odsetki.

Termin lokaty

36 miesiące

Waluta lokaty

PLN

Rodzaj oprocentowania

stałe

Oprocentowanie średnie

0,01%

Odnawialność

Lokata odnawialna

Pokaż więcej

 

Zwiń

 
Wciśnij Enter, żeby rozwinąć treść
 • Lokaty terminowe dostępne są w ramach Umowy ramowej o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o usługi bankowości elektronicznej i telefonicznej EnveloBanku dla umów zawartych w terminie do 31 maja 2020 r.
 • Lokaty dostępne są w: bankowości elektronicznej, placówkach Banku Pocztowego S.A. i Poczty Polskiej S.A. oraz Contact Center Banku Pocztowego S.A.
 • Likwidacja lokaty przed upływem terminu powoduje utratę prawa do odsetek.
 • Lokaty MINI, MIDI i MAXI po upływie terminu umownego odnawiają się na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiązujących dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia. Lokaty dostępne są w ofercie od dnia 11 stycznia 2021 r.

Jak założyć lokatę?

Jeśli masz dostęp do platformy EnveloBanku, wejdź do zakładki Oszczędności i kliknij w przycisk „Otwórz lokatę"

Pytania i odpowiedzi

 Od jakiej kwoty mogę złożyć lokatę terminową?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Lokatę terminową możesz założyć już od 500 zł.

  Czy moje środki na lokacie są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Twoje środki, które zdeponowałeś w Banku Pocztowym S.A. objęte są polskim systemem gwarantowania.

 Czy Bank pobierze ode mnie opłatę za założenie lokaty terminowej?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Nie, nie pobieramy opłat za założenie, prowadzenie i likwidację lokaty terminowej.

 Czy jeśli zerwę lokatę przed upływem terminu umownego dostanę jakieś odsetki?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Lokaty MINI, MIDI i MAXI możesz zerwać w dowolnym momencie. Jeżeli zrobisz to przed terminem zapadalności tracisz prawo do naliczonych odsetek.

 W jaki sposób naliczane jest oprocentowanie na lokatach, które zakładam?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Oprocentowanie lokat jest podawane oraz naliczane w skali roku (365 dni). Odsetki, które otrzymasz od zdeponowanych przez Ciebie środków są naliczane za faktyczną liczbę dni okresu lokaty. Od uzyskanych odsetek zostanie również pobrany 19% podatek. Przykładowy schemat obliczania odsetek dla lokaty MIDI na kwotę 10 000 zł wygląda następująco :

  183 dni x 10 000 zł x 1,65% / 365 = 82,73 zł

 Czy moja lokata może zostać odnowiona po upływie okresu umownego?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Oczywiście, w momencie zakładania lokaty to Ty decydujesz o tym czy lokata ma się odnowić. Masz również możliwość zmiany dyspozycji w trakcie trwania okresu umownego.

Przydatne dokumenty

PDF

Komunikat oprocentowania rachunków i lokat od 11.01.2021 r.

(63.29 KB)
PDF

Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty od 11.01.2021 r.

(48.39 KB)
PDF

Komunikat - Tabela oprocentowania lokat i rachunków bankowych dla mikroprzedsiębiorstw obowiązujący od 01.01.2021 r.

(207.69 KB)
PDF

Komunikat - Tabela oprocentowania lokat i rachunków bankowych dla mikroprzedsiębiorstw od 8.06.2020 r. do 31.12.2020 r.

(283.07 KB)

Jak założyć lokatę?

Przez system
bankowości internetowej:

Zaloguj się