Prosty sposób na oszczędzanie

Otwórz bezpłatne Konto Oszczędnościowe 500+ dedykowane osobom otrzymującym świadczenie z Programu Rodzina 500+. Oprocentowanie 0,10% obowiązuje do kwoty 10 000 zł, w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 r.

 

Proste zasady

0 zł

za otwarcie i prowadzenie

0 zł

za dowolną liczbę
przelewów wewnętrznych

0 zł

za jedną wypłatę
miesięcznie w placówkach
Banku i Poczty

0 zł

za bankowość
internetową i mobilną

 

Wpłacasz i wypłacasz, kiedy chcesz

Konto Oszczędnościowe 500+ stworzyliśmy z myślą o rodzinach korzystających z rządowego Programu Rodzina 500+

Wniosek o świadczenie możesz złożyć poprzez bankowośc elektroniczną.

Konkurencyjne oprocentowanie oszczędności

 • 0,10% w skali roku do kwoty 10 000 zł
  pod warunkiem wpływu w badanym miesiącu kwoty minimum 500 zł
  z rachunku dedykowanego do wypłaty świadczenia w ramach Programu "Rodzina 500+"
  oraz wpisania w tytule przelewu „R.500+”, gwarantowane od 1 stycznia do 31 marca 2021 r.
 • 0,01 % dla pozostałych środków i powyżej tej kwoty 

Łatwy dostęp do pieniędzy 

 • poprzez bankowość internetową
 • we wszystkich placówkach Banku i Poczty

Pytania i odpowiedzi

 Czy Konto Oszczędnościowe 500+ może otworzyć tylko osoba, która będzie otrzymywać/otrzymuje świadczenie Rodzina 500+?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Nie, rachunek ten może założyć każdy Klient Banku.
  Jednakże dzięki gwarantowanemu oprocentowaniu dla kwot poniżej 10 000 zł jest szczególnie atrakcyjne dla osób systematycznie lokujących tam swoje oszczędności z otrzymanego świadczenia.

 Jakich dokumentów potrzebuję, by otworzyć Konto Oszczędnościowe 500+?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Aby założyć u nas Konto Oszczędnościowe 500+, wystarczy Ci dowód osobisty.
  Jeżeli nie masz polskiego obywatelstwa, poprosimy Cię o okazanie paszportu zagranicznego.

 Kiedy Bank wypłaci mi odsetki od zgromadzonych oszczędności na Koncie Oszczędnościowym 500+?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Odsetki podstawowe są wypłacane na koniec miesiąca, a promocyjne do 10 dnia następnego miesiąca.

 Czy promocyjnemu oprocentowaniu podlegają tylko nowe środki zgromadzone na Koncie Oszczędnościowym 500+?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Nie, oprocentowaniu promocyjnemu podlega saldo zgromadzone na Koncie Oszczędnościowym 500+ do kwoty 10 000 zł po spełnieniu dodatkowych warunków. Bank nie weryfikuje czy są to nowe czy dotychczasowe środki. 

 Czy można wypłacić środki z Konta Oszczędnościowego 500+ w gotówce?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Tak. Wypłata  gotówkowa jest możliwa w placówce Banku lub placówce Poczty Polskiej, a koszt wynosi 10 zł (za każdą wypłatę).

 Jaka jest wysokość oprocentowania środków powyżej 10 000 zł?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Nadwyżka powyżej 10 000 zł jest oprocentowana na poziomie 0,05%

Przydatne dokumenty

HTML

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

(6.97 KB)
HTML

Dokument dotyczący opłat

(6.18 KB)
HTML

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych

(6.18 KB)
PDF

Arkusz informacyjny dla deponentów

(174.08 KB)
HTML

Tabela oprocentowania

(6.18 KB)
PDF

Warunki świadczenia przez Bank Pocztowy S.A.usług bankowości elektronicznej EnveloBank Online i EnveloBank Mobile oraz usług bankowości telefonicznej Telekonto

(1.11 MB)
PDF

Komunikat - Tabela oprocentowania lokat i rachunków bankowych dla Klientów detalicznych

(151.19 KB)

Otwórz

Tylko przez internet:

Otwórz konto