EnveloBank jest dla Ciebie jeśli:

 • Doceniasz przystępną i prostą ofertę
 • Oczekujesz nowoczesności
  i opłacania rachunków jednym kliknięciem
 • Korzystasz z bankowości mobilnej
 • Kupujesz przez Internet
 • Cenisz polski kapitał
 

 

 

 

EnveloBank jest nową, cyfrową
marką Banku Pocztowego.


Wyróżnia nas w 100% polski kapitał oraz najnowsze
rozwiązania technologiczne. Dlatego jeśli cenisz
wygodę i szybki dostęp do bankowości przez swój
smartfon, to EnveloBank z intuicyjnym serwisem
bankowości internetowej oraz aplikacją mobilną
są właśnie dla Ciebie.

Konto w Porządku - konto dla trzech pokoleń:

Envelobank - Finanse w porządku

 

Zarząd banku

Jakub Słupiński

Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu

Absolwent automatyki na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz zarządzania na Swinburne University of Technology w Melbourne. Założyciel i prezes (1988-1995) jednej z pierwszych, większych polskich firm komputerowych – Qumak (firma giełdowa).

Inicjator powstania (w 1996 r.) i prezes firmy doradczo - szkoleniowej PM Doradztwo Gospodarcze. Jest także członkiem Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.  Pełni również rolę mentora w międzynarodowym projekcie Early Warning Europe, którego celem jest udzielanie pomocy firmom i przedsiębiorcom przeżywającym trudności i sytuacje kryzysowe. Pomysłodawca i odpowiedzialny za realizację dużych projektów doradczych oraz szkoleniowych. Mocno zaangażowany w obszar doradztwa strategicznego oraz sukcesyjnego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego, jako członek rad nadzorczych wielu spółek (zarówno z udziałem Skarbu Państwa, jak i prywatnych). W latach 2016-2020 był Członkiem Rady Nadzorczej Banku Pocztowego. W tym samym okresie był także związany z Pocztą Polską, zajmując w ostatnim czasie stanowisko Dyrektora Biura Strategii Poczty Polskiej.

Pokaż więcej

 

Zwiń

 
Wciśnij Enter, żeby rozwinąć treść

Michał Leski

Sekretarz Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Banku Pocztowego

Dyrektor Biura Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego w Centrali Poczty Polskiej S.A. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

 

Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie nadzoru korporacyjnego i obsługi prawnej podmiotów sektora finansowego, a także w pracach rad nadzorczych spółek z kapitałem państwowym oraz prywatnym.

 

Doktor nauk prawnych (Instytut Nauk Prawnych PAN), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów ExecutiveMBA w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie i Apsley Business School – London.

Pokaż więcej

 

Zwiń

 
Wciśnij Enter, żeby rozwinąć treść

Paweł Kopeć

Członek Zarządu Banku Pocztowego S.A.
Odpowiada za obszar sprzedaży.

 

Powołany na Członka Zarządu w maju 2018 r. Z Grupą Poczty Polskiej związany od 1999 r., w której przez lata zajmował stanowiska menadżerskie zarządzając sprzedażą. W latach 2016-2018 Członek Zarządu Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. oraz Dyrektor Zarządzający Pionem Sprzedaży Poczty Polskiej S.A. Odpowiadał m.in. za relacje z 80 tys. Klientów biznesowych Poczty Polskiej S.A. oraz zarządzanie siecią 7500 placówek pocztowych na terenie całej Polski w zakresie sprzedaży produktów pocztowych, bankowych, ubezpieczeniowych i cyfrowych, w tym jako Członek Zarządu – za współpracę z Ministerstwem Cyfryzacji w zakresie Programu Cyfrowe Państwo.

 

Wcześniej, w latach 2005-2016 w Grupie Poczty Polskiej S.A. zajmował m.in. stanowiska: Dyrektora Zarządzającego Sprzedażą w Segmencie Klienta Detalicznego, Dyrektora Sprzedaży Regionu Śląskiego, Dyrektora Handlowego ds. Sprzedaży Regionu we Wrocławiu, Zastępcy Dyrektora ds. Usług Pocztowych w Centrum Poczty, Dyrektora Regionu Centrum Sieci Pocztowej we Wrocławiu, Dyrektora Okręgu Poczty Polskiej we Wrocławiu, Zastępcy Dyrektora Okręgu Poczty Polskiej ds. Ekonomiczno – Finansowych we Wrocławiu.

 

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1995 r. w Urzędzie Celnym we Wrocławiu.

 

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Prawo oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Administracja i Zarządzanie. Radca prawny. Posiada uprawnienia samodzielnego księgowego.

 

Interesuje się literaturą, psychologią, ekonomią, prawem, turystyką oraz sportem.

Pokaż więcej

 

Zwiń

 
Wciśnij Enter, żeby rozwinąć treść

Rada Nadzorcza

 Andrzej Bodziony - Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Sekretarza Rady NadzorczejWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Andrzej Bodziony pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej

   

  Na okres oddelegowania Michała Leskiego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Banku Pocztowego, sprawuje czynności Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Pocztowego.


  Z Pocztą Polską związany nieprzerwanie od 1999 roku. Pracę rozpoczynał w Urzędzie Pocztowym Nowy Sącz 2. Przez cztery lata był ekspedientem i asystentem. W 2004 roku rozpoczął pracę w obszarze administracji, m.in. pełnił funkcję radcy ds. komunikacji pocztowej, kierownika sekcji operacji pocztowych, kierownika działu sprzedaży usług pocztowych i detalicznych oraz koordynatora sprzedaży sieci. Od 2016 roku do czasu objęcia funkcji wiceprezesa Zarządu był Dyrektorem Regionu Sieci w Krakowie. Zarządzał operacjami pocztowymi oraz sprzedażą usług bankowych i ubezpieczeniowych. Dodatkowo angażował się w pracę w lokalnym samorządzie i organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”.


  Zasiadał w radach nadzorczych spółek  samorządowych,  w maju 2018 r. został wybrany przez pracowników do Rady Nadzorczej Poczty Polskiej, w której zasiadał do czasu objęcia stanowiska wiceprezesa Zarządu Poczty w czerwcu 2019. Ukończył studia MBA – Master of Business Administration w Polsko – Amerykańskiej Szkole Biznesu, Politechnika Krakowska oraz Central Connecticut State University, USA. Ukończył także Akademię Ekonomiczną w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł licencjata na kierunku finanse i bankowość oraz magistra na kierunku handel zagraniczny. W 2010 roku zdał państwowy egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania, usług bankowych i ubezpieczeniowych. Mieszka w Nowym Sączu. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

 Rafał Kozłowski - Wiceprzewodniczący Rady NadzorczejWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, oraz Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois, gdzie w 2008 r. ukończył studia Executive MBA. W branży bankowej pracuje od 1995 r.  Od 2012 r. związany jest z PKO Bankiem Polskim, gdzie odpowiadał m.in. za uruchomienie banku hipotecznego. Od powstania PKO Banku Hipotecznego, jako prezes zarządu, odpowiadał za rozwój tej instytucji i szybko wyprowadził ją na szczyt listy największych banków hipotecznych w Polsce. Pod jego kierownictwem bank szybko stał się największym emitentem listów zastawnych na krajowym rynku, prowadził też największe emisje polskich listów zastawnych za granicą.


  Wcześniej pracował na stanowiskach kierowniczych w Powszechnym Banku Kredytowym, Banku BPHPBK, Banku Pekao SA i PKO Banku Polskim. Pełnił także funkcje dyrektora finansowego i członka Zarządu w Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V. w Amsterdamie, gdzie zarządzał międzynarodowym holdingiem 160 spółek w Polsce, na Litwie i w Wielkiej Brytanii.


  W toku kariery zawodowej zajmował się konstruowaniem strategii i budżetu banków oraz ich monitorowaniem, sporządzaniem analiz finansowych i sprawozdań giełdowych oraz przygotowywaniem ofert publicznych i transakcji akwizycji zagranicznych podmiotów. Jest najwyższej klasy specjalistą w zakresie controllingu, rachunkowości i sprawozdawczości, ryzyka finansowego oraz bankowości hipotecznej.
  Prócz zasiadania w Radzie Nadzorczej Banku Pocztowego, Rafał Kozłowski jest członkiem rady nadzorczej Operatora Chmury Krajowej sp. z o.o.

 Michał Leski - Sekretarz Rady NadzorczejWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Dyrektor Biura Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego w Centrali Poczty Polskiej S.A. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

   

  Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie nadzoru korporacyjnego i obsługi prawnej podmiotów sektora finansowego, a także w pracach rad nadzorczych spółek z kapitałem państwowym oraz prywatnym.

   

  Doktor nauk prawnych (Instytut Nauk Prawnych PAN), absolwent  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów ExecutiveMBA w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie i Apsley Business School – London.

 Jakub Niesłuchowski - Członek Rady NadzorczejWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz Financial Risk Manager (FRM). Ukończył także Advanced Management Program (AMP) w IESE Business School, University of Navarra.

   

  Od kwietnia 2015 r. związany jest z Grupą PKO Banku Polskiego, gdzie jako Wiceprezes Zarządu w PKO Banku Hipotecznym, był odpowiedziany m.in. za emisję listów zastawnych. Bank szybko stał się największym emitentem listów zastawnych na krajowym rynku, prowadził też największe emisje polskich listów zastawnych za granicą. Od marca 2019 r. kieruje Pionem Finansów w PKO Banku Polskim.

   

  Wcześniej pracował w firmie doradczej PwC gdzie zajmował się doradztwem dla instytucji finansowych w Polsce, jak i za granicą m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem, wymogów kapitałowych, pomiaru efektywności jak również budowy banków hipotecznych, w tym PKO Banku Hipotecznego.

   

  Jest wysokiej klasy specjalistą w zakresie finansów, emisji papierów wartościowych, ryzyka finansowego oraz bankowości hipotecznej.

 Andrzej Potoczny - Członek Rady NadzorczejWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Absolwent AGH w Krakowie (1991). Ukończył również studia podyplomowe na AE w Krakowie – kierunek Bankowość (1995) oraz MBA na Politechnice Łódzkiej wraz z Illinois State University Chicago – Finance and Insurance (2007). Posiada zdany państwowy egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Ukończył liczne krajowe i zagraniczne kursy oraz szkolenia z zakresu bankowości, finansów, podatków i zarządzania.

   

  Z branżą finansową związany od 1992 r. Był m.in. dyrektorem oddziału ING Banku, dyrektorem departamentu inwestycji kapitałowych w ING Banku, CFO w Grupie Kęty, dyrektorem finansowym okręgu w Poczcie Polskiej, dyrektorem Centralnego Ośrodka Kadr i Płac w ramach Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej, dyrektorem departamentu podatków w ING Banku, CFO w Alior Leasing. Zasiadał również w wielu radach nadzorczych spółek z kapitałem prywatnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania finansami firm produkcyjnych i usługowych oraz podmiotów sektora finansowego, podatków oraz nadzoru właścicielskiego.

 Marian Szołucha - Członek Rady NadzorczejWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Doktor nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa, 2011). Wykładowca w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Autor lub współautor kilku książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Pracował m.in. w Narodowym Banku Polskim, Społecznej Akademii Nauk i Parlamencie Europejskim.

  Zawodowo związany również z mediami i komunikacją społeczną. Był redaktorem naczelnym portalu Obserwatorfinansowy.pl, dyrektorem biura Związku Pracodawców Mediów Publicznych oraz rzecznikiem prasowym Ministerstwa Gospodarki Morskiej.

  Członek New York Academy of Sciences, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Rady Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego. Wiceprzewodniczący Rady Konsultacyjnej Służby Celnej.

 Magdalena Derlatka-Miodowska - Członek Rady NadzorczejWciśnij Enter, żeby rozwinąć

Pytania i odpowiedzi

 Czy mogę korzystać z serwisu transakcyjnego EnveloBanku na telefonie i tablecie?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Tak, serwis transakcyjny EnveloBanku dostępny pod adresem: https://online.envelobank.pl jest dostosowany do wszystkich urządzeń, typu: komputer, tablet, telefon.

 Czy z serwisu EnveloBanku można korzystać przez specjalną aplikację na telefon?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Tak, jeśli posiadasz telefon z systemem operacyjnym iOS (iPhone) lub systemem Android. Dla powyższych systemów operacyjnych stworzyliśmy specjalną aplikację mobilną, którą możesz bezpłatnie pobrać z App Store lub Google Play i zainstalować na swoim telefonie.

 Co zrobić, by zacząć korzystać z serwisu transakcyjnego EnveloBanku?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Przy logowaniu do serwisu transakcyjnego EnveloBanku potrzebny jest NIK (Numer Identyfikacyjny Klienta składający sie z 8 cyfr) i hasło. NIK znajduje się na potwierdzeniu założenia rachunku. Podczas pierwszego logowania użyj jednorazowego hasła. Otrzymasz je w wiadomości SMS przesłanej na podany numer telefonu komórkowego. Hasło jest ważne 15 godzin. Po zalogowaniu się do bankowości EnveloBanku zmień hasło na takie, którego będziesz używać przy kolejnych logowaniach do bankowości. Hasło powinno składać się z co najmniej 10 znaków i zawierać znaki z co najmniej trzech grup: małe litery, duże litery, cyfry, znaki specjalne (!, @, #, $, ^, &, *, ?, <, >). Nie może zawierać przecinków, kropek ani polskich znaków (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż.).

Dokumenty i informacje

PDF

Rejestr Banku Pocztowego S.A. (od 15.11.2017 r. kapitał Banku zwiększył się do kwoty 128 278 080,00 zł)

(31.5 KB)
PDF

Statut Banku Pocztowego S.A.

(473.66 KB)
PDF

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

(1005.49 KB)
PDF

Klauzula informacyjna dla klientów EnveloBanku w związku z rozporządzeniem RODO oraz dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych

(248.42 KB)

Zasady polityki ujawnień informacji (.www)


System Dokumenty Zastrzeżone (.www)


Dyrektywa MiFID (.www)


Informacja dla Klientów Banku Pocztowego S.A. (.www)


Wyniki Finansowe Banku Pocztowego S.A. (.www)


Obligacje Banku Pocztowego S.A. (.www)


Polityka Informacyjna (.www)


FATCA (.www)


Oświadczenie CRS (.www)


Gwarancje depozytów (.www)


Dane rejestrowe i kontaktowe EnveloBanku

 

EnveloBank jest cyfrową marką Banku Pocztowego S.A. – oferuje konta osobiste, konta dla mikrofirm, kredyty gotówkowe, lokaty, karty płatnicze.
Bank Pocztowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010821, o kapitale zakładowym 128 278 080 zł w całości opłaconym, numer NIP 554-03-14-271, będący dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych. Stan na 15.11.2017.

Centrala w Bydgoszczy
Bank Pocztowy S.A. / EnveloBank
ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz
tel. 52 349 91 00

Centrala w Warszawie
Bank Pocztowy S.A. / EnveloBank
ul. Puławska 111 B, 02-707 Warszawa
tel. 22 328 75 00

Zadzwoń z komórki

52 34 99 499

Infolinia jest czynna w godzinach 7.30 - 22.00 od poniedziałku do piątku oraz w godz. 8.00 -18.00 w sobotę.

Obsługa połączeń z telefonów komórkowych oraz z telefonów stacjonarnych krajowych i zagranicznych. Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora. Opłaty naliczane są od momentu nadania komunikatu "Witamy w Banku Pocztowym...".

Otwórz

Tylko przez internet:

Otwórz konto