EnveloBank jest dla Ciebie jeśli:

 • Doceniasz przystępną i prostą ofertę
 • Oczekujesz nowoczesności
  i opłacania rachunków jednym kliknięciem
 • Korzystasz z bankowości mobilnej
 • Kupujesz przez Internet
 • Cenisz polski kapitał
 

 

 

 

EnveloBank jest nową, cyfrową
marką Banku Pocztowego.


Wyróżnia nas w 100% polski kapitał oraz najnowsze
rozwiązania technologiczne. Dlatego jeśli cenisz
wygodę i szybki dostęp do bankowości przez swój
smartfon, to EnveloBank z intuicyjnym serwisem
bankowości internetowej oraz aplikacją mobilną
są właśnie dla Ciebie.

Wyróżnienia dla EnveloBank

Envelobank - Finanse w porządku

 

Zarząd banku

p.o. Prezesa Zarządu

Jakub Słupiński

zdjęcie Robert Kuraszkiewicz

Robert Kuraszkiewicz

Wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego S.A.
Odpowiada za obszar biznesu, skarbu i informatyki.

Powołany na Wiceprezesa Zarządu w lipcu 2017 r., a od czerwca 2016 r. sprawował funkcję Członka Zarządu. Wcześniej przez rok pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w firmie Student Depot Sp. z o.o. odpowiadając za rozwój sieci prywatnych domów studenckich. W latach 2012 – 2016 związany ze Stowarzyszeniem Energii Odnawialnej, najpierw na stanowisku Wiceprezesa Zarządu, a przez ostanie dwa lata na stanowisku Prezesa Zarządu. Od 2006 r. do 2016 r. współpracował z największymi inwestorami w sektorze energii odnawialnej w Polsce, w tym m.in. z GEO Renewables Sp. z o.o, odpowiadając za pozyskiwanie finansowania dla farm wiatrowych oraz EDP Renewables Polska Sp. z o.o. W latach 2013-2014 związany z firmą High Tech Project Sp. z o.o., gdzie zajmował stanowisko Prezesa Zarządu. W latach 2002 – 2006 pełnił funkcje Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu Spółki ContactPoint Sp. z o.o., będącej jednym z pierwszych podmiotów w Polsce zajmujących się rozwojem outsourcingu i budowaniem systemów CRM. Był Członkiem wielu Rad Nadzorczych spółek kapitałowych, m.in. KGHM, XIV NFI, Skystone Capital, a w latach 1999-2000 również Banku Pocztowego.

 

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach East Central European Scholarship Program studiował finanse na University of Wisconisn Lacrosse. Uzyskał certyfikat Georgetown University Washington DC w zakresie Financial Management. W roku 1998 odbył praktyki w prestiżowym Center for Strategic and International Studies w Waszyngtonie.

Pokaż więcej

 

Zwiń

 
Wciśnij Enter, żeby rozwinąć treść

Tomasz Jodłowski

Członek Zarządu Banku Pocztowego S.A.
Powołany na Członka Zarządu w maju 2018 r.

 

Z Bankiem Pocztowym związany jest od grudnia 2016 r., a od stycznia 2017 r. pełnił stanowisko Dyrektora Zarządzającego Pionem Ryzyka. W sektorze bankowym pracuje od 1999 r. W tym czasie, jako manager w Deutsche Bank Polska S.A., odpowiadał m.in. za obszar ryzyka i budowę portfeli kredytowych Klienta Indywidualnego, w tym kredytów mieszkaniowych. Wśród zadań realizowanych na stanowisku Dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego zarządzał pracami Centrów Decyzyjnych, Centrum Klientów Private Banking oraz odpowiadał za polityki kredytowe.

Do największych sukcesów tego okresu należy rozwój najzdrowszego portfela kredytowego w Polsce (wzrost wartości z 300 mln zł do 25 mld zł, przy poziomie szkodliwości poniżej 0,8% w odniesieniu do wskaźnika DPD+90).

 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Chemii Ogólnej.

 

W czasie wolnym, w okresie wakacji lubi długie podróże motocyklowe. Interesuje się także muzyką, oddając się pasji gry na gitarze.

Pokaż więcej

 

Zwiń

 
Wciśnij Enter, żeby rozwinąć treść

Paweł Kopeć

Członek Zarządu Banku Pocztowego S.A.
Odpowiada za obszar sprzedaży.

 

Powołany na Członka Zarządu w maju 2018 r. Z Grupą Poczty Polskiej związany od 1999 r., w której przez lata zajmował stanowiska menadżerskie zarządzając sprzedażą. W latach 2016-2018 Członek Zarządu Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. oraz Dyrektor Zarządzający Pionem Sprzedaży Poczty Polskiej S.A. Odpowiadał m.in. za relacje z 80 tys. Klientów biznesowych Poczty Polskiej S.A. oraz zarządzanie siecią 7500 placówek pocztowych na terenie całej Polski w zakresie sprzedaży produktów pocztowych, bankowych, ubezpieczeniowych i cyfrowych, w tym jako Członek Zarządu – za współpracę z Ministerstwem Cyfryzacji w zakresie Programu Cyfrowe Państwo.

 

Wcześniej, w latach 2005-2016 w Grupie Poczty Polskiej S.A. zajmował m.in. stanowiska: Dyrektora Zarządzającego Sprzedażą w Segmencie Klienta Detalicznego, Dyrektora Sprzedaży Regionu Śląskiego, Dyrektora Handlowego ds. Sprzedaży Regionu we Wrocławiu, Zastępcy Dyrektora ds. Usług Pocztowych w Centrum Poczty, Dyrektora Regionu Centrum Sieci Pocztowej we Wrocławiu, Dyrektora Okręgu Poczty Polskiej we Wrocławiu, Zastępcy Dyrektora Okręgu Poczty Polskiej ds. Ekonomiczno – Finansowych we Wrocławiu.

 

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1995 r. w Urzędzie Celnym we Wrocławiu.

 

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Prawo oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Administracja i Zarządzanie. Radca prawny. Posiada uprawnienia samodzielnego księgowego.

 

Interesuje się literaturą, psychologią, ekonomią, prawem, turystyką oraz sportem.

Pokaż więcej

 

Zwiń

 
Wciśnij Enter, żeby rozwinąć treść

Rada Nadzorcza

 Przemysław Sypniewski - Przewodniczący Rady NadzorczejWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Prezes Zarządu PP SA. Jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i stypendystą Uniwersytetu Alberta Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim w Niemczech. Pod koniec lat 90-ych wicedyrektor biura w Poczcie Polskiej. W latach 2005-2008 członek Rady Poczty dwóch kadencji – w obu pełnił funkcję Sekretarza Rady.


  Był biegłym Najwyższej Izby Kontroli ds. rynku pocztowego i regulacji pocztowych, a także ekspertem sejmowej komisji ds. tworzenia prawa pocztowego i implementacji dyrektyw pocztowych Unii Europejskiej.

  Założyciel i pierwszy prezes Instytutu Pocztowego, stowarzyszenia obywateli zajmującego się rynkiem pocztowym.

 Jan Emeryk Rościszewski - Wiceprzewodniczący Rady NadzorczejWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Od lipca 2016 r. Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, nadzorujący obszar rynku detalicznego.

   

  Z rynkiem finansowym związany od ponad 25 lat. Od pierwszej połowy lat 90. pracował dla międzynarodowych instytucji bankowo-ubezpieczeniowych m.in. AXA, Azur. W latach 1993 -1996 był członkiem zarządu TU Azur Ostoja SA oraz TUnŻ Azur Życie SA. Od 1996 związany z BNP Paribas. W latach 1998 -2016 jako prezes zarządu kierował Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. należącym obecnie do grupy BNP Paribas. Równocześnie w latach 2001-2016 pełnił funkcję dyrektora generalnego Cardif Assurance Risques Divers w Polsce. Pełnił m.in. funkcje przewodniczącego/wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pocztylion Arka PTE oraz Pocztowej Agencji Usług Finansowych.

   

  Jest absolwentem historii na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu (Institut d’Etudes Politiques de Paris). Ukończył liczne szkolenia w dziedzinie finansów, ubezpieczeń i zarządzania we Francji, Wielkiej Brytanii i Polsce. W 1996 r. uzyskał uprawnienia brokera ubezpieczeniowego.

 Magdalena Pacuła - Sekretarz Rady NadzorczejWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Ukończyła studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Jest także absolwentką podyplomowych studiów menadżerskich w zakresie Organizacji i Zarządzania w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego z akredytacją EQUIS. Ukończyła liczne kursy z zakresu zarzadzania projektami, zasobami ludzkimi i przywództwa.

  Cała dotychczasową karierę zawodową związała z Pocztą Polską S.A.
  Obecnie pracuje na stanowisku Z-cy Dyrektora Biura Zarządu Poczty Polskiej. Wcześniej, od (2005 roku) zatrudniona na wielu kierowniczych stanowiskach w Poczcie Polskiej, jako; Z-ca Dyrektora Rejonowego Urzędu Pocztowego, Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego Pionu Infrastruktury, Dyrektor Pionu Infrastruktury, Dyrektor Biura Filatelistyki i Handlu.
  Wieloletnia praca w tak dużej i złożonej Spółce pozwoliła jej zebrać ogromną wiedzę i praktyczne doświadczenie w obszarze zarządzania, kierowania dużymi zespołami, inwestycyjnym i sprzedażowym. Pomysłodawczyni i twórca wielu strategii produktowych m.in dla handlu detalicznego i filatelistyki. Praktyk w zakresie przygotowania i wdrożeń rozwiązań projektowych o dużym stopniu złożoności.

 Piotr Chełmikowski - Członek Rady NadzorczejWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Ekonomista z doświadczeniem w zakresie zarządzania ryzykiem spółki oraz bankowością. Od 2014 r. Ekspert ds. ryzyka i rozliczeń w LOTOS Serwis Sp. z o.o., gdzie odpowiada za bezpieczeństwo zawieranych umów w zakresie ryzyka finansowego oraz compliance. Wcześniej, w latach 2008-2013 Dyrektor Makroregionu Północ Bankowości Przedsiębiorstw Banku Millennium S.A.
  Piotr Chełmikowski ukończył w 1985 r. studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego uzyskując tytuł magistra ekonomii. Ukończył także szereg kursów z zakresu zarządzania ludźmi, bankowości oraz ryzyka.

 Jakub Słupiński - Członek Rady NadzorczejWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Absolwent automatyki na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz zarządzania na Swinburne University of Technology w Melbourne. Założyciel i prezes (1988- 1995) jednej z pierwszych, większych polskich firm komputerowych – Qumak (firma giełdowa). Inicjator powstania (w 1996 r.) i prezes firmy doradczo - szkoleniowej PM Doradztwo Gospodarcze, gdzie aktualnie pełni funkcje partnera i doradcy.

  Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego, jako członek rad nadzorczych wielu spółek (zarówno z udziałem Skarbu Państwa jak i prywatnych).

  Jest także członkiem Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz członkiem zarządu małopolskiego oddziału IFR (stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych).

  Pomysłodawca i odpowiedzialny za realizację dużych projektów doradczych i szkoleniowych. Mocno zaangażowany w obszar doradztwa strategicznego oraz sukcesyjnego.

Pytania i odpowiedzi

 Czy mogę korzystać z serwisu transakcyjnego EnveloBanku na telefonie i tablecie?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Tak, serwis transakcyjny EnveloBanku dostępny pod adresem: https://online.envelobank.pl jest dostosowany do wszystkich urządzeń, typu: komputer, tablet, telefon.

 Czy z serwisu EnveloBanku można korzystać przez specjalną aplikację na telefon?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Tak, jeśli posiadasz telefon z systemem operacyjnym iOS (iPhone) lub systemem Android. Dla powyższych systemów operacyjnych stworzyliśmy specjalną aplikację mobilną, którą możesz bezpłatnie pobrać z App Store lub Google Play i zainstalować na swoim telefonie.

 Co zrobić, by zacząć korzystać z serwisu transakcyjnego EnveloBanku?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Przy logowaniu do serwisu transakcyjnego EnveloBanku potrzebny jest NIK (Numer Identyfikacyjny Klienta składający sie z 8 cyfr) i hasło. NIK znajduje się na potwierdzeniu założenia rachunku. Podczas pierwszego logowania użyj jednorazowego hasła. Otrzymasz je w wiadomości SMS przesłanej na podany numer telefonu komórkowego. Hasło jest ważne 15 godzin. Po zalogowaniu się do bankowości EnveloBanku zmień hasło na takie, którego będziesz używać przy kolejnych logowaniach do bankowości. Hasło powinno składać się z co najmniej 10 znaków i zawierać znaki z co najmniej trzech grup: małe litery, duże litery, cyfry, znaki specjalne (!, @, #, $, ^, &, *, ?, <, >). Nie może zawierać przecinków, kropek ani polskich znaków (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż.).

Dokumenty i informacje

PDF

Rejestr Banku Pocztowego S.A. (od 15.11.2017 r. kapitał Banku zwiększył się do kwoty 128 278 080,00 zł)

(31.5 KB)
PDF

Statut Banku Pocztowego S.A.

(481.94 KB)
PDF

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

(1005.49 KB)
PDF

Klauzula informacyjna dla klientów EnveloBanku w związku z rozporządzeniem RODO oraz dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych

(225.3 KB)

Zasady polityki ujawnień informacji (.www)


System Dokumenty Zastrzeżone (.www)


Dyrektywa MiFID (.www)


Informacja dla Klientów Banku Pocztowego S.A. (.www)


Wyniki Finansowe Banku Pocztowego S.A. (.www)


Obligacje Banku Pocztowego S.A. (.www)


Polityka Informacyjna (.www)


FATCA (.www)


Oświadczenie CRS (.www)


Gwarancje depozytów (.www)


Dane rejestrowe i kontaktowe EnveloBanku

 

EnveloBank jest cyfrową marką Banku Pocztowego S.A. – oferuje konta osobiste, konta dla mikrofirm, kredyty gotówkowe, lokaty, karty płatnicze.
Bank Pocztowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010821, o kapitale zakładowym 128 278 080 zł w całości opłaconym, numer NIP 554-03-14-271, będący dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych. Stan na 15.11.2017.

Centrala w Bydgoszczy
Bank Pocztowy S.A. / EnveloBank
ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz
tel. 52 349 91 00

Centrala w Warszawie
Bank Pocztowy S.A. / EnveloBank
ul. Puławska 111 B, 02-707 Warszawa
tel. 22 328 75 00

Zadzwoń z komórki

52 34 99 499

Infolinia jest czynna 24h, przez 7 dni w tygodniu

Obsługa połączeń z telefonów komórkowych oraz z telefonów stacjonarnych krajowych i zagranicznych. Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora. Opłaty naliczane są od momentu nadania komunikatu "Witamy w Banku Pocztowym...".

Otwórz

Tylko przez internet:

Otwórz konto