EnveloBank
praca bez barier

Godziny otwarcia

Witamy w EnveloBanku - bankowości cyfrowej Banku Pocztowego. Jesteśmy bankiem przyjaznym osobom niesłyszącym.

Zapewniamy połączenie online z tłumaczem języka migowego, dzięki któremu swobodnie będzie można porozmawiać z naszym pracownikiem: zadzwonić na infolinię banku, zapytać o produkty, zablokować kartę płatniczą lub załatwić sprawę w oddziale. Usługa jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20.00 oraz w sobotę 8:00 – 17:00.

Aby nawiązać połączenie online w języku migowym, prosimy o zapoznanie się z informacjami i zaakceptowanie oświadczeń, w tym upoważnienia dla tłumacza. Wystarczy kliknąć w poniższy przycisk „Zgoda – Połącz z tłumaczem”.

Oświadczenie

Oświadczam, iż zgadzam się na pośrednictwo tłumacza języka migowego w celu nawiązania kontaktu z pracownikiem Banku Pocztowego. Równocześnie upoważniam Bank Pocztowy do przekazania tłumaczowi języka migowego współpracującemu z Bankiem Pocztowym jednorazowo informacji w zakresie objętym tajemnicą bankową i ochroną danych osobowych, niezbędnych do udzielenia informacji w zgłoszonej sprawie. Rozpoczynając połączenie akceptuję, że rozmowy są rejestrowane.