Proces rekrutacji

1. Złożenie aplikacji

Możesz złożyć aplikację na stanowisko
poprzez formularz rekrutacyjny online.

2. Rozmowa rekrutacyjna

Rozmowa rekrutacyjna przeprowadzana
przez specjalistę HR oraz menadżera zespołu.

3. Informacja zwrotna

Otrzymasz od nas informację zwrotną,
bez względu na wynik rozmowy.

 

Oferty pracy

 Starszy Specjalista/Ekspert ds. sprzedaży cyfrowejWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Miejsce pracy: Warszawa

   

  U nas możesz:

  • samodzielnie realizować innowacyjne projekty,
  • współtworzyć polską bankowość,
  • wykorzystywać własną inicjatywę,
  • zachować równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym,
  • mieć stabilne warunki zatrudnienia,
  • korzystać z bogatego pakietu benefitów.

  Będziesz odpowiedzialny za:

  • realizacje strategii sprzedażowej,
  • współtworzenie i optymalizacje procesów sprzedażowych w kanałach zdalnych,
  • rozwój nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych i wspierających sprzedaż internetową,
  • opracowywanie, wdrażanie i ocenę skuteczności kampanii internetowych,
  • monitorowanie ruchu online i analizę zachowań użytkowników,
  • udział w internetowych projektach rozwojowych,
  • tworzenie analiz i podsumowań akcji promocyjno-sprzedażowych wraz z przedstawianiem
   rekomendacji dla przyszłych działań,
  • współpracę z liniami biznesowymi oraz departamentem IT w ramach realizowanych projektów,
  • proaktywne zarządzanie procesami sprzedażowymi do klientów w kanałach zdalnych,
  • rozszerzanie oferty produktowej dostępnej w kanałach zdalnych,
  • budowanie kultury multikanałowej.

  Poszkujemy osoby, która:

  • potrafi pracować w zespole (wierzymy, że budowanie relacji jest najważniejsze w biznesie!),
  • posiada wykształcenie wyższe,
  • ma przynajmniej 3 lata doświadczenia na stanowisku powiązanym ze sprzedażą produktów w Internecie, analityką internetową oraz prowadzeniem projektów,
  • posiada wiedzę o tworzeniu procesów sprzedażowych oraz badania ścieżki klienta,
  • zna rynek bankowy oraz modele sprzedaży on-line (doświadczenie w banku lub firmie
   ubezpieczeniowej mile widziane),
  • zna język angielski na poziomie komunikatywnym.

  Aplikuj teraz

   

  Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następujące oświadczenia:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko Starszy Specjalista/Ekspert ds. sprzedaży cyfrowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO”.
  „Oświadczam, że podczas procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Bank Pocztowy S.A., na stanowisko Starszy Specjalista/Ekspert ds. sprzedaży przekazałem/łam Bankowi, działającemu jako pracodawca informacje dotyczące mojego wykształcenia, oraz doświadczenia zawodowego, które zgodne są ze stanem faktycznym i znajdują potwierdzenie w posiadanych przeze mnie dokumentach. Ponadto oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że w przypadku ujawnienia braku zgodności danych osobowych podanych przeze mnie w procesie rekrutacyjnym z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, Bank Pocztowy S.A. zastrzega prawo uchylenia się od skutków swojego ewentualnego oświadczenia woli co do zawarcia umowy o pracę, jako złożonego pod wpływem błędu wywołanego przez kandydata, poprzez złożenie przez niego fałszywych informacji, tj. zgodnie z art 84 kc w związku z art. 300 kp."
  Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

   

 Specjalista ds. cyfrowych kanałów dystrybucji i e-płatnościWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Miejsce pracy: Warszawa

   

  U nas możesz:

  • samodzielnie realizować innowacyjne projekty,
  • współtworzyć polską bankowość,
  • wykorzystywać własną inicjatywę,
  • zachować równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym,
  • mieć stabilne warunki zatrudnienia,
  • korzystać z bogatego pakietu benefitów.

  Będziesz odpowiedzialny za:

  • funkcjonalności procesów i usług dodanych dla produktów i usług bankowych w środowisku cyfrowym,
  • analizowanie informacji w zakresie usług, produktów, procesów, narzędzi i kanałów bankowości cyfrowej, na tle konkurencji, pojawiających się substytutów, regulacji prawnych i rozwoju technologii,
  • określanie i wdrażanie procesów biznesowych związanych ze sprzedażą i obsługą produktów i usług Banku oraz produktów i usług zewnętrznych w kanałach cyfrowych,
  • zbieranie wymagań i określanie założeń funkcjonalnych dla systemów informatycznych Banku lub ich modyfikacji w zakresie obsługi wymaganej funkcjonalności usług, produktów i procesów, narzędzi i kanałów bankowości cyfrowej,
  • przygotowywanie specyfikacji systemowych oraz projektowanie, modelowanie (BPMN),
  • prowadzenie projektów pilotażowych wdrożenia nowych produktów, usług i procesów bankowych oraz produktów, usług i procesów zewnętrznych dla klientów cyfrowych.

  Poszkujemy osoby, która:

  • potrafi pracować w zespole i pod presją czasu, jest zorientowana na cele,
  • posiada wiedzę z zakresu produktów i usług finansowych i ubezpieczeniowych, osadzonych w kanałach zdalnych,
  • posiada doświadczenie w projektowaniu i modelowaniu (BPMN),
  • rozpoznaje rynek technologii bankowych i wie jak poszukiwać potencjalnych partnerów dla Banku,
  • umie prowadzić negocjację z partnerami,
  • potrafi przygotować specyfikacje systemowe.

  Aplikuj teraz

   

  Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następujące oświadczenia:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko Specjalista ds. cyfrowych kanałów dystrybucji i e-płatności, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO”.
  „Oświadczam, że podczas procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Bank Pocztowy S.A., na stanowisko Specjalista w wydziałe cyfrowych kanałów dystrybucji i e-płatności przekazałem/łam Bankowi, działającemu jako pracodawca informacje dotyczące mojego wykształcenia, oraz doświadczenia zawodowego, które zgodne są ze stanem faktycznym i znajdują potwierdzenie w posiadanych przeze mnie dokumentach. Ponadto oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że w przypadku ujawnienia braku zgodności danych osobowych podanych przeze mnie w procesie rekrutacyjnym z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, Bank Pocztowy S.A. zastrzega prawo uchylenia się od skutków swojego ewentualnego oświadczenia woli co do zawarcia umowy o pracę, jako złożonego pod wpływem błędu wywołanego przez kandydata, poprzez złożenie przez niego fałszywych informacji, tj. zgodnie z art 84 kc w związku z art. 300 kp."
  Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

   

 Tester (współpraca w ramach umowy-zlecenia)Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Miejsce pracy: Warszawa

   

  U nas możesz:

  • samodzielnie realizować innowacyjne projekty,
  • współtworzyć polską bankowość,
  • budować rynkowe doświadczenie,
  • zachować równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym,
  • wykorzystać własną inicjatywę.

  Będziesz odpowiedzialny za:

  • przeprowadzanie testów aplikacji,
  • obsługę narzędzi wspierających testy (TestLink, Redmine, Jira,),
  • raportowanie wyników testów,
  • sporządzanie przypadków testowych,
  • tworzenie instrukcji,
  • współpracę z innymi komórkami Banku,
  • współpracę z dostawcami zewnętrznymi.

  Poszkujemy osoby, która:

  • jest studentem lub absolwentem kierunków technicznych/ informatycznych,
  • jest dyspozycyjna w wymiarze min.25 godzin tygodniowo,
  • biegle zna pakiet MS Office,
  • posiada zdolność analitycznego myślenia,
  • posiada umiejętność czytania dokumentacji technicznej i analitycznej.

  Aplikuj teraz

   

  Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następujące oświadczenia:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko Tester (współpraca w ramach umowy-zlecenia), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO”.
  „Oświadczam, że podczas procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Bank Pocztowy S.A., na stanowisko Tester przekazałem/łam Bankowi, działającemu jako pracodawca informacje dotyczące mojego wykształcenia, oraz doświadczenia zawodowego, które zgodne są ze stanem faktycznym i znajdują potwierdzenie w posiadanych przeze mnie dokumentach. Ponadto oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że w przypadku ujawnienia braku zgodności danych osobowych podanych przeze mnie w procesie rekrutacyjnym z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, Bank Pocztowy S.A. zastrzega prawo uchylenia się od skutków swojego ewentualnego oświadczenia woli co do zawarcia umowy o pracę, jako złożonego pod wpływem błędu wywołanego przez kandydata, poprzez złożenie przez niego fałszywych informacji, tj. zgodnie z art 84 kc w związku z art. 300 kp."
  Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

   

Nasze benefity